KLASSIFICERING MED GÄSTEN I FOKUS 

En majoritet av alla campingplatser på camping.se är klassificerade enligt SCR:s klassificeringssystem Svensk Campingstandard. Klassificeringen mäter vad som erbjuds på campingplatsen och vilken standard det håller. Det blir helt enkelt enklare att göra ett tryggt val med möjlighet att göra medvetna val, kunna jämföra och värdera olika erbjudanden. Klassificeringen gör det lättare att hitta den bästa campingplatsen just för dig.

Klassificeringarna av campingplatserna utförs av en extern part och det finns även en särskild klassificeringsnämnd som är utsedd för att tolka regelverket och fatta beslut om överklaganden och dispenser.

Så här fungerar klassificeringen

Klassificering

Ett snabbt besked

Antalet stjärnor ger dig snabbt en uppfattning om vilken standard du kan förvänta dig
på campingplatsen. Stjärnorna sammanfattar de betyg som campingplatsen fått inom
de fyra områdena hygien, miljön, service och aktiviteter.

Och en mer detaljerad beskrivning

Färgstaplarna ger en mer detaljerad beskrivning av campingplatsen och betygsätter
den på fem områden som vi vet är viktiga för semesterupplevelsen.

Hygien

Campingplatsens sanitära service för personlig hygien (t ex toaletter, duschar, barnhygien, familjerum), vardagssysslor (t ex platser för matlagning och disk) och övrigt (t ex latrintömningsstationer för husbilar).

Miljön

Campingplatsens infrastruktur, (t ex infarter, tomtytor), tomtservice (t ex eluttag, internet) och omgivning (t ex sophantering, yttre underhåll av campingingplatsen).

Service

Campingplatsens erbjudanden av t ex reception, utbildad personal, butiker, restauranger och kaféer.

Aktiviteter

Aktivitetsytor på campingplatsen, såsom lekplatser, pool, bollplaner, minigolf, motionsspår och uthyrning av cyklar och kanoter.

Events

Arrangerade aktiviteter på campingplatsen såsom ledarledda arrangemang för barn och vuxna, shower, trubadurer och dans.

VM

Vildmarkscamping. Erbjuder en campingupplevelse på naturens villkor. Vildmarkscamping klassificeras, men erhåller inga stjärnor eller staplar.

Använd klassificeringen när du söker

sökfunktionen på Camping.se kan du enkelt kombinera olika stjärn- och stapelnivåer för att hitta de campingplatser som uppfyller just dina krav.